Улей за строителни отпадъци – инструкция за монтаж и експлоатация

Публикувано на
система за строителни отпадъци

Улей за строителни отпадъци – инструкция за монтаж и експлоатация е важно ръководство!

В България има още няколко използвани названия – ръкав за строителни отпадъци, туби за строителен отпадък, сметоотвод и т.н. Предназначението им обаче винаги е едно и също – да изгражда система за извеждане на строителния боклук от строителните площадки на различните етажи. В зависимост от височината на сградата, системата за строителни отпадъци се изгражда от отделни улеи, свързани един за друг до достигане на необходимата дължина. Свързването на улеите един с друг става посредством метални вериги и специален механизъм. Този механизъм осигурява безопасност и позволява  лесен монтаж / демонтаж.  Цялата система за отвеждане на строителните отпадъци се закрепва за самия обект посредством метални рамки. По дължината на системата, на етажите където ще се изсипва строителният боклук се използват направляващи улеи.

В продуктовата категория “Система за строителни отпадъци”, към всеки продукт има публикувана тази инструкция за монтаж в PDF формат и може да се изтегли. Тя е озаглавена: Улей за строителни отпадъци – инструкция за монтаж и експлоатация.

Улей за строителни отпадъци - инструкция за монтаж и експлоатация . На снимката е показана изградена система за отвеждане на строително отпадъци от обект.

Изградена от свързани улеи система за строителни отпадъци по височината на строителния обект.

УЛЕИ И АКСЕСОАРИ

Улей Арт. – № 80 21 110 04
Направляващ улей – Арт. № 80 11 110 04
Универсална рамка – Арт. № 80 01 150 04

АКСЕСОАРИ

Забавящ елемент – Арт. № 80 31 000 06
Прахоуловител – Арт. № 80 81 073 01

Haemmerlin - производител на строително оборудване. Надпис – лого

За Ваша безопасност и сигурност, преди да използвате системата за строителни отпадъци, моля, внимателно прочетете инструкциите описани в това ръководство.

Улей за строителни отпадъци и направляващ улей – инструкция за монтаж


Технически характеристика на улей Heammerlin

 • Материал: Кополимер от полипропилен (устойчивост, еластичност и лекота)
 • Производствен процес: Шприцоване под налягане
 • Издръжливост: 1 000 кг/верига, 2 000 кг./ улей и направляващ улей
 • Тегло: 8,2 кг.
 • Обща дължина: 1,10 м.
 • Полезна дължина: 0,85 м.
 • Дебелина на стена: 5 мм.
 • Дебелина на ребрата: 1,5 мм.
 • Вътрешен диаметър: 507 / 380 мм.
 • Външен диаметър: 515 / 395 мм.
 • Обща ширина: 620 мм.

Технически характеристика на направляващия улей Heammerlin

Направляващ улей за строителни отпадъци - неговата форма предпазва от изпадане на отпадъците извън него.
Улей за строителни отпадъци - инструкция за монтаж и експлоатация 20
 • Същите като на улей за строителни отпадъци с изключение на:
 • Тегло: 9,3 кг.
 • Външни размери: 620 x 740 мм.

Обща характеристика на материала

 • Благодарение на своите свойства, използвания клас полипропилен
 • позволява лесно почистване.
 • Свойства: отлична ударо и химическа устойчивост
 • Екологичен: подлежи на рециклиране
 • Материалът е еквивалентен и сравним с PEHD (полиетилен с висока плътност)

Механични характеристики на материалите:

 • Издръжливост на опън: 28MPa (1MPa = 1N/mm2)
 • Устойчивост на удар при 23°C: 45 KJ / m2
 • Устойчивост на удар при -20°C: 5 KJ / m2
 • UV устойчивост: много добра, индекс 8 по десетобалната система в съответствие с DIN 5
 • Точка на топене: 180°C
 • Не се влияе от вода и повечето масла, греси, основи, киселини, алкохоли и разредители.

Пожароустойчивост на материала

 • Трудно запалим;
 • Възпламеняем като всяка пластмаса;
 • Разпространение на пламъка много ниско в долната част на улея;
 • Не се образуват пламъци по стените на улея.

Технически характеристика на забавящия елемент

Улей с елемент за забавяне скоростта на строителните отпадъци. Това е допълнителен елемент захванат на изхода на улея.
 • Материал: ABS 1
 • Производствен процес: Шприцоване под налягане
 • Външен диаметър: 418 мм / Обща дължина: 200 мм
 • Дебелина на стена: 5 мм.
 • Тегло: 1,44 кг.

БЕЛЕЖКИ

Разработването на различни видове улей за строителни отпадъци на HAEMMERLIN са резултат от няколко годишни изследвания и развитие с цел подобряване на качеството и безопасността на ползване. Препоръчваме потребителите да се съобразяват с правилата, описани по-долу, за да може да се опазва околната среда. Тази инструкции трябва да се пази и да е на разположение на всеки един потребител.

HAEMMERLIN и ДЖОДИ ТРЕЙД не носят някаква отговорност за последствията дължащи се на използване или монтиране на улеите и аксесоарите по начини, които не са посочени в настоящата инструкция, както и последствията от разглобяване, модификация или подмяна на части, които не са предоставени от HAEMMERLIN.
С цел да подобри своите продукти HAEMMERLINси запазва правото да променя материалите по всяко време.

Монтаж

Измерете височината и разстоянието между началната и крайната точка за да определите броя на необходимите улеи.
Определете участъка в който ще се ползват улеите, така че да могат потребителите да имат пълна видимост.

Как да изчислим броя на улеите в зависимост от височината на сградата

Разделете височината на сградата на полезната дължина на улея (0,85 м.)
Пример: за сграда с височина 40 м.: 40 / 0,85 – 47 улея

Средната продължителност на живот варира в зависимост от:

Видът на отпадъците (остри, абразивни и т.н.)
Размерите и теглото на отпадъците (въздействието и триенето ще бъдат по-големи с елементи, които са по-големи и по-тежки).
Височината на системата (ще има потенциално увеличаване на увреждане, причинено от голямо ускорение на изхвърлените отпадъци).

Улей за строителни отпадъци – инструкция и чертежи
Арт. № 80 21 110 04

Улей арт. № 80 21 110 04 - схема с разрези и нанесени размери.

Технически характеристики:

 • Обща дължина: 1,10 м.
 • Полезна дължина: 0,85 м
 • Тегло: 8,25 кг (улей); 9,30 кг. (направляващ улей)
 • Материал: кополимер полипропилен (PB110)
 • Метод на производство: шприцоване
 • Устойчивост на веригите: 1 000 кг./верига

Направляващ улей
Арт. № 80 21 110 04

Направляващ улей арт. № 802011004 - чертеж с нанесени размери.

Фиксираща част на улей за строителни отпадъци – инструкция

Монтаж на верига

Монтаж на верига - Схема в 5 стъпки за осигуряване на фиксираща част на улея .
Монтаж на верига – Схема за Фиксираща част на улея. Последователност от пет стъпки, с която се осигурява надеждно закрепване на всеки улей към следващият .

Демонтаж на верига

Демонтаж на верига - Схема за разкачване на улеи в седем подробни стъпки.
Демонтаж на верига – Схема за разкачване на улеи. При демонтаж на система за строителни отпадъци има точно определена последователност за отделянето на фиксираните улеи. Показана е подробна схема в седем стъпки за освобождаване на улеите от фиксирането.

Универсална рамка за фиксиране към сгради за закрепване на улей за строителни отпадъци – инструкция

Фиксиране към скеле

 • Пригодена за метални скелета, стоманени конструкции и др. закрепя се за скелето с помощна на жабки. Позволява свързване до 10 улея.
 • Преди да поставите фиксиращата универсална рамка, проверете стабилността на скелето и дали е анкериранокъм сградата.
 • Поставете лявата част, като прикрепите долната вертикална част към тръбата на скелето и го фиксирайте с жабките (не са част от рамката).
 • Повторете същите стъпки и за дясната част.
 • Регулирайте нивото и пространството между лявата и дясната страна чрез напречното сечение докато монтирате заедно горните опори на лявата и дясна странични части.
 • Затегнете жабките докато рамката се фиксира стабилно за скелето.
 • Рамката е готова за използване.
Показана е метална рамка захваната за скеле и към нея са съединени улеи за строителни отпадъци.
Универсалната метална рамка може да е захваната за скелето и към нея с помощта на вериги се закрепва системата от улеи.

Фиксиране към стена

 • Рамката се позиционира върху стената
 • С помощта на Г образните елементи се достига максимално близо до стената
 • Поставя се щифта за фиксиране на Г образните елементи
 • При наличие на луфт се обира с дървен клин / талпа
Улей с рамка фиксиран към стена - цветна схема за начина на захващане на универсална метална рамка с улеи към стена.
Улей с рамка фиксиран към стена – Система за строителни отпадъци захваната към универсална метална рамка. За устойчивост на системата и безаварийна работа е показан вариант на захващане на рамката към стена.

Максимум 10 улея или 8,50 метра между 2 рамки

Улей с метална рамка за високи строителни обекти, инструкция. За високи строителни обекти има изисквания, които трябва да се спазват.
Улей с метална рамка за високи строителни обекти, инструкция. Закрепването на система за строителни отпадъци на високи строителни обекти има специални изисквания, които трябва да се спазват.

Монтиране на забавящ елемент

Когато се използва за обслужване на високи сгради системата с сравнително голяма. Срока на експлоатация системата може да се  увеличи,ако се монтира т.нар. „забавящ елемент“ на всеки 2-ри етаж над направляващия улей.

Улей с монтиран забавящ елемент, инструкция. Забавящият елемент намалява скоростта на строителните отпадъци.
Улей с монтиран забавящ елемент, инструкция. Монтирането на забавящ елемент в системата за строителни отпадъци, намалява скоростта на движение на отпадъка през улеите. Добре е да се спазват определени изисквания.
Haemmerlin - производител на строително оборудване. Надпис – лого
Улей за строителни отпадъци - инструкция за монтаж и експлоатация 21
Джоди Трейд - лого DJODI TRADE и абревиатура GD с големи букви.
Улей за строителни отпадъци - инструкция за монтаж и експлоатация 22
Универсална тресчотка

⟵ Универсална тресчотка – представяне

Универсална тресчотка – прави смяната на накрайници излишна Не само светът на монтажниците, на шлосерите и автомонтьорите, но и домашните майстори, които имат куража сами да захванат с ремонтните дейности, могат да кажат сбогом на досадните гаечни ключове и тресчотките […]

строеж - фасадно скеле

Скеле – видове, предназначение, монтаж и демонтаж ⟶

Строителното скеле е неотменен помощник при широк спектър от ремонтни, строителни и монтажни дейности,