Скеле – видове, предназначение, монтаж и демонтаж

Публикувано на
строеж - фасадно скеле

Какво представлява строителното скеле?

Строителното скеле е неотменен помощник при широк спектър от ремонтни, строителни и монтажни дейности, когато се налага, те да се извършват на по-голяма височина. По своята същност то представлява временна сглобяема конструкция. Състои се от отделни елементи, които се свързват помежду си. Получават се площадки, върху които строителните работници и монтажниците могат да работят удобно и безопасно.

Видове скелета

Взависимост от работната височина на скелето, то трябва да се анкерира за корпуса на сградата.

Съществуват различни скелета, които могат да бъдат групирани в зависимост от техните характеристики, показатели и функции.

Подпорни скелета

Подпорните скелета се наричат още носещи и подкуфражни. Служат като подпора при кофраж.

Подпорните скелета се наричат още носещи и подкуфражни. Служат като подпора при кофраж. Този тип скелета са проектирани, така че да понасят големи натоварвания и тежест. Намират широко приложение при строеж на партерни етажи, както и при изграждането на плочи и подпорни колони. Важно е да отбележи, че подпорното скеле не бива да се демонтира, преди бетонът да е добре изсъхнал, с цел да се избегне срутване.

Фасадни скелета

Фасадните скелета позволяват извършването на различни ремонтни дейности по фасадите на сгради

Фасадните скелета позволяват извършването на различни ремонтни дейности по фасадите на сгради и съоръжения – саниране, боясване, изолиране, мазилки и т.н. Този тип скелета се произвеждат от съвременни висококачествени материали, които осигуряват  необходимата здравина и издръжливост на натоварване. В комбинация с това те са и достатъчно олекотени. Фасадните скелета са така проектирани, че да се монтират и демонтират бързо и без да се налагат особено големи усилия. 

Отделните видове скелета се класифицират по различни признаци:

Според вида на материала, от който са направени, строителните скелета могат да бъдат:

 • Метални – те от своя страна биват алуминиеви и стоманени, като се взима предвид типа метал, от който са произведени.
 • Дървени скелета – всички носещи елементи са направени от дърво.
 • Комбинирани скелета – този тип скелета изпълняват повече функции, най-често на скеле и стълба.

Като се вземе предвид от какъв тип материал са направени основните носещи елементи на скелето, то може да бъде:

 • Тръбно – при него, носещите елементи са с изходен материал стоманени тръби. Това скеле се укрепва с помощта на тръби от стомана, които са разположени диагонално. То е сред най-използваните в практиката. Може да се ползва самостоятелно, както и да допълва модулното или рамковото скеле. Тръбното скеле има своите предимства, но не му липсват и недостатъци, като например не е особено лесно за монтаж и съответно за демонтаж.
 • Рамково – тук носещите и укрепващите компоненти представляват рамки. За допълнителна подпора се поставят и тръби в областта на възлите.
 • Модулно – системата за сглобяване на скелето е разработена, така че към него да могат да се свързват и други елементи. Това свързване се осъществява без да влизат в употреба болтове или други съединяващи компоненти. В модулната система напречните хоризонтални ригели и стойките представляват отделни компоненти.

Монтаж и демонтаж на скеле

Една от важните характеристики на скелето е да има лесен и бърз монтаж и демонтаж

През 2004 г. влиза в сила Наредба за временни съоръжения за строителство, посочените в нея изисквания и разпоредби, са с цел гарантиране на безопасност при експлоатация на тези временни строителни съоръжения. Проектирането, сглобяването и материалите, от които са направени отделните елементи, изграждащи скелето, трябва да са съгласно тази наредба. Всички дейности по монтиране и последвалото демонтиране на скелето трябва се изпълняват от хора, притежаващи нужната квалификация. Така ползвателят му ще бъде сигурен, че монтажът е изпълнен според съответните законови изисквания. Всички елементи, изграждащи скелето, трябва да преминат през качествен контрол. Необходимо е да се прегледат за повреди и различни дефекти. Скелето трябва да се монтира, така че да бъде обезопасено от климатични и други механични влияния, които могат да доведат до срутване или разглобяване, за да не се стига до злополуки.  Трябва да се осигури достатъчно сигурна основа за скелето. Отново с цел безопасност всички работници, ползващи конструкцията, трябва да носят необходимата работна предпазваща екипировка. Важно е отговарящият за строителния обект, да следи за състоянието на всеки елемент в скелето и при проблем да подаде сигнал за предприемане на навременни мерки за решаването му. 

Изграждането на скеле става поетапно, като на определени нива се укрепването на съоръжението

Монтажът на строителното скеле преминава основно през няколко етапа:

 • Първо задължително се прави проверка на укрепващите нива и на устойчивостта на отделните елементи при разпределение на тежестта.
 • След това се прави чертеж на цялостната конструкция.
 • Разполагат се основните рамки на скелето, като се вземат под внимание видовете стойки, скобите за външната и вътрешната фасада.
 • Скелето се нивелира и след това се започва закрепването му.

Демонтаж:

 • Демонтирането на цялото скеле се прави поетапно.
 • Укрепителните и диагоналните елементи се свалят последователно съгласно етапите на цялостния демонтаж на скелето.
 • Задължително е по време на разглобяването на съоръжението да се следи за неговата стабилност.
 • Всеки от елементите на скелето трябва да се сваля с повишено внимание, за да се избегне нараняване или злополука.

Скелета, предлагани от Djodi Trade

Строителните скелета, предлагани и произвеждани от Djodi Trade, са сред гордостите на компанията.

Строителните скелета, предлагани и произвеждани от Джоди Трейд, са сред гордостите на компанията. Те са в основата на дейността, която стартира през 2004 г. Оттогава фирмата е извървяла дълъг път и е събрала достатъчно опит в тази сфера. Предлаганите съоръжения са с доказано качество. В Джоди Трейд ще откриете богат избор от скелета – стоманени, алуминиеви, рамкови, тръбни, модулни и фасадни.

Фасадно скеле GD 42/48

Намира приложение както при малки, така и при по-големи строителни обекти. Състои се от отделни модули.

Намира приложение както при малки, така и при по-големи строителни обекти. Състои се от отделни модули, а сглобяването се осъществява посредством щифтове. Предлаганото фасадно скеле е изключително устойчиво и стабилно. Работната площадка е с достатъчна площ, която осигурява комфорт при работа. Максималната височина, която достига скелето е 30 метра, а при височина над 8 метра анкерирането към конструкцията на строежа е задължително. Фасадното скеле се монтира и демонтира изключително бързо и лесно. Сертифицирано е съобразно всички разпоредби. Има отлична товароносимост – GD-42 е 200 кг / м2 и GD48 – 250 кг / м2. Скелето е подходящо за домашни и професионални ремонтни и строителни дейности. Съхранявано в сухо помещение, то ще ви служи дълго време. 

Мобилно скеле DT 250 / 60

Мобилното скеле DT 250 / 60 представлява мобилна платформа, изградена от тръбно-рамкова конструкция. Служи за краткосрочни ремонтни дейности

Мобилното скеле DT 250 / 60 представлява мобилна платформа, изградена от тръбно-рамкова конструкция. Служи за краткосрочни ремонтни дейности – вътрешни и външни, при обекти с не толкова голяма площ. Предназначено е за употреба при домашни ремонти и при професионални такива. Сред големите му плюсове се нареждат лекотата и улеснената подвижност. Основната конструкция осигурява достигане до 6 метра височина, а всяка надстройка прибавя още 2 метра. Това мобилно скеле осигурява стабилност и удобство при работните дейности. Монтажът и демонтажът му са лесни. С него можете да извършвате ремонтни и строителни дейности на височина до 12 метра. Скелето е произведено в България с гарантирано качество. 

Алуминиево скеле „Sten Up“

Подходящо е за използване от любители майстори и от професионалисти при кратки ремонти.

Подходящо за използване от любители майстори и от професионалисти при кратки ремонти, алуминиевото скеле “Sten Up” е с максимална височина 6 метра и 70 см, а товароносимостта му е 150 кг. За монтажа и демонтажа му не се нуждаете от допълнителни инструменти. Сред основните предимства на това скеле е възможността да бъде премествано в сглобено положение. Отличава се много по-ниско тегло в сравнение със стоманените скелета. 

Домашно скеле „Хоби“

Предназначено е за ползване предимно от домашния майстор. С него ще достигате до 4 метра височина.

Предназначено е за ползване предимно от домашния майстор. С него ще достигате до 4 метра височина. Домашното скеле “Хоби” е леко, удобно и компактно. Сгъваемо е, благодарение на което не заема много място при съхранение, това го прави изключително лесно за преместване. При разгъване се фиксира с щифт, който предотвратява  спонтанно сгъване по време на употребата му. Подходящо е за вътрешни ремонти – изграждане на инсталации, поставяне на вътрешна топлоизолация и т.н. 

Джоди Трейд - лого DJODI TRADE и абревиатура GD с големи букви.
система за строителни отпадъци

⟵ Улей за строителни отпадъци – инструкция за монтаж и експлоатация

В зависимост от височината на сградата, системата за строителни отпадъци се изгражда от отделни улеи, свързани един за друг до достигане на необходимата дължина.

мъж поставя изолационна вата на таван

Инструменти за топлоизолация на таван: Лесно и удобно ⟶

Топлоизолацията на тавана е от изключителна важност за осигуряване на комфортна температура в помещението.